Vill du boka oss, eller veta mer om kören, hör av dig till:
 
 
Dirigent: Solvieg Ågren, e-post: solanmusik@telia.com
 
Kontakt: Marie Welander, e-post marie_welander@hotmail.com